Diavoorstelling

Logopedie

Werking

Wij zijn een gespecialiseerde logopediepraktijk gevestigd in Halle en Sint-Pieters-Leeuw behandelen kinderen, jongeren en volwassenen met articulatieproblemen, infantiele mondgewoonten en infantiel slikken, leesproblemen en spellingsproblemen, rekenproblemen, taalproblemen en neurologische problemen. Ook voor stottertherapie kan je bij ons terecht. Er bestaat geen kant-en- klare therapie. Elke behandeling wordt aangepast op maat van het kind en de volwassenen. De naaste omgeving (ouders, clb, school of andere zorgverleners) worden hierbij betrokken om een zo goed mogelijke overdracht naar de dagelijkse situatie te verkrijgen.

Aanmelding
Eerst is er een aanmelding (telefonisch of via het contactformulier). Dit kan op eigen initiatief zijn, maar kan ook na verwijzing door de leerkracht, de zorgcoödinator, het CLB of een arts.

Anamnese
Tijdens dit startgesprek is het de bedoeling wat meer te weten te komen over uw probleem. Ook maken we al even kennis met elkaar. Verder wordt er informatie gegeven rond de stappen die gevolgd dienen te worden om terugbetaling bij uw ziekenfonds aan te vragen.

Onderzoek
Er wordt zoveel mogelijk informatie verzameld van de patiënt. Ook worden er, indien nodig, aanvullende testen afgenomen. Op deze manier wordt een aanvangsbilan opgesteld. Dit is nodig om terugbetaling aan te vragen bij uw ziekenfonds. Aan de hand van deze testresultaten stellen wij ons therapieplan op.

Adviesgesprek
De patiënt of de ouders worden uitgenodigd voor een adviesgesprek. Het aanvangsbilan wordt besproken en er wordt advies gegeven.

Behandeling
Indien nodig wordt logopedische therapie opgestart, de frequentie en duur hangt af van de ernst van het probleem. Meestal vindt de therapie bij ons in de praktijk plaats. In uitzonderlijke gevallen kan deze ook bij de patiënt thuis plaatsvinden.

Tarieven

Wat zijn de tarieven?

Alle logopedisten werken op zelfstandige basis en zijn allen geconventioneerd, wij dienen de honoraria te vragen die het RIZIV oplegt.

Soort sessie Honoraria Terugbetaling door verzekering
met voorkeurregeling zonder voorkeurregeling
Aanvangsbilan € 32,20 € 29,20 € 24,70
Evolutiebilan € 45,90 € 41,40 € 34,90
Individuele sessie van 30 minuten € 23,60 € 21,60 € 18,10
Individuele sessie van 60 minuten € 47,40 € 42,90 € 36,40

 

Links

www.riziv.be
Website van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de Belgische openbare instelling voor sociale zekerheid.

www.vvl.be
Website van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

www.letop.be
Eerste hulp bij leerstoornissen en/of problemen bij het leren.

www.ikhaatlezen.be
Website over het gebruik van luisterboeken.

www.zitstil.be
Website met informatie over ADHD.

www.aangezichtsverlamming.eu

 Website waar je al de informatie over perifere aangezichtsverlamming kan vinden, inclusief een lijst van mimetherapeuten.

www.karaton.be

‘Karaton’ is een educatieve avonturengame die kinderen met leesproblemen helpt en motiveert om met hun leerstoornis om te gaan. Lezen kan immers ook leuk zijn!