Logopedie

Voor wie?

Wij zijn een gespecialiseerde logopediepraktijk gevestigd in Halle en Sint-Pieters-Leeuw behandelen kinderen, jongeren en volwassenen met articulatieproblemen, infantiele mondgewoonten en infantiel slikken, leesproblemen en spellingsproblemen, rekenproblemen, taalproblemen en neurologische problemen. Ook voor stottertherapie kan je bij ons terecht. Er bestaat geen kant-en- klare therapie. Elke behandeling wordt aangepast op maat van het kind en de volwassenen. De naaste omgeving (ouders, clb, school of andere zorgverleners) worden hierbij betrokken om een zo goed mogelijke overdracht naar de dagelijkse situatie te verkrijgen.

Aanmelding
Eerst is er een aanmelding (telefonisch of via het contactformulier). Dit kan op eigen initiatief zijn, maar kan ook na verwijzing door de leerkracht, de zorgcoödinator, het CLB of een arts.

Anamnese
Tijdens dit startgesprek is het de bedoeling wat meer te weten te komen over uw probleem. Ook maken we al even kennis met elkaar. Verder wordt er informatie gegeven rond de stappen die gevolgd dienen te worden om terugbetaling bij uw ziekenfonds aan te vragen.

Onderzoek
Er wordt zoveel mogelijk informatie verzameld van de patiënt. Ook worden er, indien nodig, aanvullende testen afgenomen. Op deze manier wordt een aanvangsbilan opgesteld. Dit is nodig om terugbetaling aan te vragen bij uw ziekenfonds. Aan de hand van deze testresultaten stellen wij ons therapieplan op.

Adviesgesprek
De patiënt of de ouders worden uitgenodigd voor een adviesgesprek. Het aanvangsbilan wordt besproken en er wordt advies gegeven.

Behandeling
Indien nodig wordt logopedische therapie opgestart, de frequentie en duur hangt af van de ernst van het probleem. Meestal vindt de therapie bij ons in de praktijk plaats. In uitzonderlijke gevallen kan deze ook bij de patiënt thuis plaatsvinden.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de tarieven?

Alle logopedisten werken op zelfstandige basis. Onze prijzen zijn gebaseerd volgens de adviezen van onze beroepsvereniging VVL en op de voorbije en huidige indexatie van de lonen.

Soort sessie Honoraria Terugbetaling door verzekering
met voorkeurregeling zonder voorkeurregeling
Aanvangsbilan € 43,84 € 29 € 14,84
Evolutiebilan € 72,24 € 40,50 € 31,74
Individuele sessie van 30 minuten € 36,12 € 25,36 € 10,76
Individuele sessie van 60 minuten € 72,53 € 50,98 € 21,55

* voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming hanteren we de huidige Riziv- tarieven.

Hoe verloopt de betaling?

De therapiesessies worden maandelijks afgerekend. Wij verkiezen betaling via overschrijving, cash betalen is eveneens toegelaten.

Wat als de mutualiteit terugbetaling weigert?

De meeste mutualiteiten hebben een aanvullende verzekering, dit wil zeggen dat er toch nog een (kleine) tegemoetkoming is. We geven u hier graag extra informatie over bij het aanmeldingsgesprek.

Wanneer heb ik recht op terugbetaling van mijn mutualiteit?

Dit hangt af van het soort probleem en van de ernst ervan. We geven u hier graag extra informatie over bij het aanmeldingsgesprek.

Wat moet ik doen om terugbetaling aan te vragen bij mijn ziekenfonds?

Wij stellen, samen met u, een dossier op dat we naar de mutualiteit sturen (aanvangsbilan). Dit dossier moet volgende zaken bevatten:

  1. Voorschrift voor afnemen van testen, opgemaakt door een geneesheer-specialist.
  2. Verslag van de afgenomen testen, opgemaakt door de logopediste.
  3. Voorschrift voor logopedische therapie, opgemaakt door een geneesheer-specialist.

We geven u hier graag extra informatie over bij het aanmeldingsgesprek.